Aquest curs està destinat a alumnes de 1r curs d'alumnes del cicle d'equips electrònics de consum. Cicle Formatiu de Grau Mitjà rialla