H. Gonzàlvez, C. Segura, M. I. Guardiola, L. P. García
R. Casajuana, E. Cruells, M.ª J. Martínez
M. García, C. Gatell

En aquest curs trobareu informació musical ampliada a més d'enllaços interessants. També es realitzaran activitats i controls.