Grau Mijtà :  Tècnic en sistemes microinformàtics en xarxa

 

 

Seguretat Informàtica

Serveis en Xarxa.  Ampliació de xarxes locals de 1r curs

Assignatura d'aplicacions web

Formació I Orientació Laboral

Sistemes operatius monolloc

Muntatge i manteniment d'equips

Aplicacions Ofimàtiques