• Durada del curs: 135 h
  • Lloc: CIDE
  • Horari: 16 a 21 h
  • Inici: 31 de març de 2014.
  • Fi:16 de maig de 2014


  • Pràctiques: 75 h
  • Inici: 26 de maig
  • Fi: 11 de juny.
  • Horari: 8 a 14 h

Curs de Moodle (versió 2.0) per al desenvolupament de cursos com a complement a les diferents assignatures de secundària. 2013.

Curs de Moodle destinat a donar a conèixer aquesta eina de treball als professors de Sant Felip Neri. El curs es durà a terme durant el mes de gener de 2013.