• Durada del curs: 135 h
 • Lloc: CIDE
 • Horari: 16 a 21 h
 • Inici: 31 de març de 2014.
 • Fi:16 de maig de 2014


 • Pràctiques: 75 h
 • Inici: 26 de maig
 • Fi: 11 de juny.
 • Horari: 8 a 14 h

Curs de Moodle (versió 2.0) per al desenvolupament de cursos com a complement a les diferents assignatures de secundària. 2013.

Curs del grup intercooperatiu de ciències i matemàtiques

Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:

 • Avatar
 • Còmic
 • A escena!
 • Què ha passat?
 • Qui dius que és?
 • M'ho compro!
 • Paraules belles
 • Aprenents de reporter
 • Diaris molt personals
 • Correm, busquem...

Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

Autor/a: Anna Pujol Brunet; Lluís Rius Oliva
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta

Requeriments tècnics:

 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Quatre unitats completes de llengua i literatura catalana organitzades a partir d'una lectura i d'un vídeo amb activitats associades.

Autor/a: Lluís Rius Oliva
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Curs en Moodle amb materials i activitats formant un itinerari complet per treballar el currículum de matemàtiques de 4t d'ESO. El curs s'estructura en 9 temes més un desè tema d'ampliació i reforç. Cada tema és una seqüència d'activitats i recursos, enllaços a animacions i altres ajudes a Internet, amb un nucli d'activitats d'aprenentatge per imprimir. Cada tema té propostes per repassar i altres per ampliar. Algunes activitats s'han de fer amb ordinador, i altres a la llibreta, a vegades individualment i a vegades en petits grups col·laboratius. Si es disposa d'ordinadors suficients es pot fomentar l'autonomia personal, permeten a cada alumne/a seguir al seu ritme i triar, amb un cert marge, quines activitats vol fer.

Aquest curs Moodle ha sigut actualitzat i completat per la seva autora, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)