El sistema elèctric de potència

Centres de transformació

Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió

Xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió

Configuració de les instal·lacions elèctriques d'enllaç

 

-MÒDULS FOTOVOLTAICS

-BATERIES I ACUMULADORS

-REGULADORS I INVERSORS

-SISTEMES FOTOVOLTAICS AUTÒNOMS

-SISTEMES FOTOVOLTAICS CONNECTATS A LA XARXA

Instal·lacions i manteniment de màquines elèctriques:

  • Transformadors
  • Maquines elèctriques rotatives