Curs de filosofia de l'Aula Balear per a 1r de Batxiller