Curs de Física i Química d'Aula Balear per a 1r de Batxiller.