Hola Al·lots i al·lotes!

Aquí us adjunto l'esquema del tema 3 "La ciutat medieval".

Esper que us serveixi d'ajuda a l'hora d'estudiar!

:-)